گل تبریک

جعبه گل و شکلات رومانتیک

 • متن کامنت

  من عادت ندارم کل نمره رو بدم چون همیشه معتقدم جای پیشرفت هست
  ولی از حق نگذرم باااید به شما 10 امتیاز رو داد

 • ازطرف کی؟

  سرکار خانم رضایی منش

 • به کی و کجا؟

  به دوستشون

  اول صبح، در شرکت تحویل شد…