گل تسلیت
گل تسلیت

condolences flower

گل تسلیت ، یکی از دسته بندی های گل طبیعی سایت گل گرام می باشد.

از دیر باز  فرستادن و یا تقدیم گل برای اشخاصی که به تازگی عزیزانشان را از دست داده اند مرسوم بوده،
و به عنوان همدردی با آنها گزینه ی بسیار موثر و مقبولی بوده است.
گل تسلیت نیز مانند سایر مناسبت ها باید ویژگی هایی داشته باشد تا مقصود و پیغام ما را به درستی به مخاطبمان برساند
و مراتب همدردی ما را ابراز نماید.
ارسال گل یک راه مرسوم و مشترک برای ابراز همدردی با خانواده فرد متوفی می باشد.
فرستادن گل تسلیت ، یک راه فوق العاده برای این است که خانواده مرحوم بدانند،
که در یاد شما هستند و این، به آنها روح و امید به زندگی می بخشد . 

گل لیلیوم:

این گل نماد پاکی، بکارت و درخشندگی روح است. مسیحیان بر این باور بودند که آرامگاه مریم باکره ، در این گل پوشیده شده بود.

گل آنتریوم:

نماد معصومیت و تولد دوباره روح رفتگان در یک جهان بزرگتر است.

گل رز:

درست مثل لیلیوم، رزها برای دسته گل تسلیت ، گل های معمول و مرسومی هستند و هر رنگ رز معنای خاص خود را دارد.
رز سفید نماد معنویت،خلوص و بی گناهیست.
برای گل تسلیت، رز قرمز معنای تاثر عمیق و عشق والا را می دهد.
رز  زرد اکثرا توسط دوستان فرستاده می شود و به معنای همیاری و همدردیست.
و رز صورتی به معنای تشکر و حس قدردانی ای است که از شخص متوفی داریم.
بهتر است که گل رز را در دسته گل تسلیت با گل های دیگر ترکیب کنیم.

ارکیده:

صرف نظر از رنگ آن، گل ارکیده در دسته گل تسلیت به معنای آن است که برای همیشه دوستت خواهم داشت.

گل داوودی:

معنای مشخص همدردی و افتخار را می دهد.