نوشته‌ها

شب یلدا برای عروس

شب یلدا برای عروس

مراسم شب یلدا برای عروس ؛ جشن شب یلدا یا شب چله، یکی از رسوم ایرانیان از زمان های گذشته بوده که، در تقویم ایران باستان به چشم میخورد و از معدود جشن های باستانی است که، البته با تغییراتی جزئی و اندک، امروزه نیز بر پاداشته می شود، و در میان…
شب یلدا برای کودکان

شب یلدا برای کودکان

شب یلدا برای کودکان ، عنوان مقاله ی پیش روست. در این مقاله سعی شده تا با محور قرار دادن کودکان، ابعاد مختلف شب یلدا مورد بررسی قرار گیرد؛ و راهکارهای عملی و کاربردی ارائه شده در این مقاله کمک می کند، تا این جشن را برای کودکان هر چه شادتر و به …