نوشته‌ها

شب یلدا برای کودکان

شب یلدا برای کودکان

شب یلدا برای کودکان ، عنوان مقاله ی پیش روست. در این مقاله سعی شده تا با محور قرار دادن کودکان، ابعاد مختلف شب یلدا مورد بررسی قرار گیرد؛ و راهکارهای عملی و کاربردی ارائه شده در این مقاله کمک می کند، تا این جشن را برای کودکان هر چه شادتر و به …