نوشته‌ها

laughing

فواید خندیدن و شاد بودن

فواید خندیدن و شاد بودن در این مقاله می خواهیم به فواید خندیدن و شاد بودن پی ببریم.... یکی از نعمت های بزرگی که خداوند به بشر داده است؛ خندیدن است. از آن استفاده کنیم.   من همیشه در جمع هایی که هستم داستان های خنده داری تعر…