نوشته‌ها

گل آرایی

گل آرایی

گل آرایی هنر آوردن گل و گیاه در فضای زندگی و کار انسانهاست. گل آرایی هنری والا و ارزشمند برای کشاندن  طبیعت و هنر به صورت توامان،  به فضا و محیط زندگیمان می باشد ؛تا انرژی مثبت را وارد روابط خود گردانیم ، و از تاثیر معجزه وار آن در زندگی…