نوشته‌ها

شعر کودکانه شب یلدا

شعر کودکانه شب یلدا

شعر کودکانه شب یلدا ؛     شب يلدا اومده             ننه سرما اومده (2)  حالا بارون مي باره        برف دون دون مي باره  با تگرگ های درشت       سوز وسرما مي باره            شب يلدا اومده              ننه سرما اومده (2) بچه ها آي بچه …
شب یلدا برای کودکان

شب یلدا برای کودکان

شب یلدا برای کودکان ، عنوان مقاله ی پیش روست. در این مقاله سعی شده تا با محور قرار دادن کودکان، ابعاد مختلف شب یلدا مورد بررسی قرار گیرد؛ و راهکارهای عملی و کاربردی ارائه شده در این مقاله کمک می کند، تا این جشن را برای کودکان هر چه شادتر و به …