نوشته‌ها

روانشناسی هدیه دادن

روانشناسی هدیه دادن ...

روانشناسی هدیه دادن ... وقتی کسی هدیه ای به شما می دهد، در ذهنش چه می گذرد؟ "روانشناسی هدیه دادن " آیا شما عضوی از خانوادتان، که همواره در مناسبت های خاص به شما هدیه میدهد را، بعنوان یک شخص بشر دوست و سخاوتمند می شناسید؟  در واقع او ممکن…