نوشته‌ها

تبریک شب یلدا

تبریک شب یلدا

تبریک شب یلدا ، دوستانه هميشه فردايی نيست تا زندگی فرصت ديگری براي جبران اين غفلت‌ها به ما دهد. کساني را که دوسـت داری، هميـشه کنار خود داشته باش، و بگو چقدر به آن‌ها علاقه و نياز داری. مراقبشان باش!     آفتابی یکدست . سا…