نوشته‌ها

روانشناسی هدیه دادن

روانشناسی هدیه دادن ...

روانشناسی هدیه دادن ... وقتی کسی هدیه ای به شما می دهد، در ذهنش چه می گذرد؟ "روانشناسی هدیه دادن " آیا شما عضوی از خانوادتان، که همواره در مناسبت های خاص به شما هدیه میدهد را، بعنوان یک شخص بشر دوست و سخاوتمند می شناسید؟  در واقع او ممکن…
تاثیر گل بر زندگی انسان
,

تاثیر گل بر زندگی انسان ...

تاثیر گل بر زندگی انسان  یکی از تحقیقات انجام شده در زمینه تاثیر گل بر زندگی انسان را در اینجا مطالعه می کنیم. به نظر میرسد با تکنولوژی امروز و سرعت بالای زندگی، نیاز انسان به ایجاد آرامش و حس خوب، بصورت آگاهانه، از هر دوره ای بیشتر شده است. …