نوشته‌ها

روانشناسی رنگ گلها

روانشناسی رنگ گلها

روانشناسی رنگ گلها  عنوان مقاله ی پیش روست؛ انتقال احساسات با رنگها، در دوره ی حاضر ،قدرت رنگ ها به روشنی شناخته شده است . در طول زمان ها، طیف طبیعی رنگ ها در محیط به طور قابل ملاحظه ای بر زندگی روزانه ما اثر می گذارد . از رنگ دیوار ها ، …
روانشناسی رنگ گل رز

روانشناسی رنگ گل رز

روانشناسی رنگ گل رز  عنوان مقاله ی پیش روست. این مطلب از آنجا اهمیت فراوانی می یابد، که در هنگام انتخاب هدیه برای اطرافیانمان، از پیامی که هر رنگ گل رز مخابره می کند ،مطلع باشیم، و انتخاب درست تر و آگاهانه تری داشته باشیم. خریدن رز برای افر…
معنی گل آلسترومریا

معنی گل آلسترومریا

معنی گل آلسترومریا عنوان مقاله ی پیش روست. معنا شناسی گل ها از آن جهت اهمیت می یابد که به ما درک بهتری از پیامی که هر گل به مخاطب ما می رساند، می دهد و ما را یاری می دهد تا انتخاب بهتر و شایسته تری انجام دهیم، و روابطمان را زیباتر و عمیق تر نماییم…
نماد گل رز

نماد گل رز

نماد گل رز : دانستن نماد گل رز از آن جهت اهمیت می یابد که،ما برای بالا بردن کیفیت زندگی خویش، نیازمند ارتباط با دنیای اطراف و نیز تعاملات و گسترش روابط با افراد مختلف هستیم. هدیه دادن در مناسبت های مختلف، یکی از راه ها و می شود گفت نیازمندی …