نوشته‌ها

چگونه بگویم دوستش دارم؟

چگونه بگویم دوستش دارم؟

چگونه بگویم دوستش دارم؟ چطور رابطه ام با عشقم را پایدار کنم؟ چگونه بگویم دوستش دارم؟ چطور میتوانم رابطه با عشقم را لذت بخش تر و شاد تر کنم؟ چطور میتوانم او را برای همیشه عاشق خودم کنم؟ چطور میتوانم عشقم را به او ثابت کنم؟ من فقط یک راه ب…