نوشته‌ها

متن عشق مادر به فرزند

متن عشق مادر به فرزند ...

متن عشق مادر به فرزند ... در این جا نمونه ای از متن عشق مادر به فرزند   آورده شده است.   مادر بودن با تمام سختی ها و مشکلات، لحظاتی ناب و تکرار نشدنی به همراه دارد، که حفظ خاطرات آن در  آینده می تواند یاد آور تمام خوشی ها و لذت ها و هیجا…